ADULT +18 

  

Varovanie: Chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tématikou, prečítajte si preto prosím pozorne nasledujúce dojednania:


1. je mi viac ako osemnásť rokov a dosiahol som plnoletosť
2. ak sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky plnoletosti v danom štáte a že je mi viac ako 18 rokov a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a / alebo zakázaný predpisom štátu , v ktorom sa nachádzam a / alebo ktorého som štátnym príslušníkom
3. súhlasím s tým, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený užívať len v súkromí a to výlučne pre svoju osobnú potrebu
4. sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú a na uvedené stránky vstupujem dobrovoľne
5. neposkytnem a ani priamo či nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším ako osemnásť rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto vyhlásení

 

Ak nespĺňate čo i len jednu podmienku uvedenú pod bodmi 1 až 5, opustite prosím ihneď tieto stránky.
Ak spĺňate všetky podmienky uvedené pod bodmi 1 až 5, ste oprávnení vstúpiť.
Súhlasím a kliknutím na tlačidlo "Vstup" potvrdzujem vyššie uvedené.
   

 

 
Folgende Seiten beinhalten sexual-explizite Materialien und die ausschließlich für Personen über 18 Jahre bestimmt sind. Ich erkläre damit volljährig zu sein, abgebildete Materialien nur für meinen persönlichen Bedarf zu benutzen. Mit dem Klicken auf Eintritt bringe ich meine Zustimmung mit diesen Bedingungen zur Kenntnis.
By clicking to enter on this page you will be directed to sex, porn, and sexually oriented material containing explicit sexual images & language. You affirm that material is not intended for minors. You are 18+ years old and you are of legal age in your area to be viewing such material. This material is for your personal use only. If you do not agree and affirm, please leave.

                                              

 

Vyhľadávanie

(c) 2008-2011 Dj Janči/Free - Všetky práva vyhradené.