Kniha jázd

 

Kniha jázd generovaná systémom AUTOMONITOR je uznaná Daňovým riaditeľstvom SR a je akceptovaná ako podklad pre prehľadné vykazovanie nákladov v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.

Kniha jázd obsahuje:

  • Presné miesto a čas odchodu a príchodu vozidla, s presnosťou do ulíc
  • Odjazdenú dráhu medzi jednotlivými zastaveniami vozidla. Presnosť merania dráhy je pod 1% a nie je nutné žiadne „dorovnávanie“ kilometrov, z Dobu trvania jazdy, trvanie jednotlivých zastávok
  • Identifikáciu vodiča (meno vodiča)
  • Detailné a sumárne údaje o jazdách v meste, mimo mesta a v zahraničí
  • Rozlíšenie súkromných a služobných jázd,
  • Prekročenie zadaných rýchlostí (60, 90, 130 km/hod)
  • Graf efektívnosti využitia vozidla za deň
  • Údaje o dosiahnutej spotrebe, porovnanie s normovanou spotrebou vozidla

Zo zaslanej Knihy jázd môžete zistiť začiatok pracovného výkonu vašich zamestnancov, dodržanie rozvozných plánov, oprávnenosť vykazovaných nadčasov a podobne.

Ukážky:

Vyhľadávanie

(c) 2008-2011 Dj Janči/Free - Všetky práva vyhradené.