Rádio Košice

 


kontakt:
Floriánska 17
040 01 Košice
tel.: 055/ 729 5960

fax: 055/ 729 5960

web:    www.radiokosice.sk
e-mail: info@radiokosice.sk

majiteľ:  Marek Petráš
licencia: R/93 od 25.4.2006 do 25.4.2014

 vysielanie cez internet:  
stream 64 kbps - nižšia kvalita  
stream 128 kbps - vyššia kvalita  

* ERP [Effective Radiated Power] - efektívne vyžiarený výkon Stav k 28.09.2008

RDS PS PTY PI RT AF CT TP TA
_KOSICE_ POP 50D1 RT AF CT TP TA

 

Vyhľadávanie

(c) 2008-2011 Dj Janči/Free - Všetky práva vyhradené.